Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

IntegraKom Sp. z o.o.
w Warszawie

Usługi świadczone na rzecz firmy informatycznej – centrum serwerów obejmują realizację stałego zlecenia windykacyjnego. Sprawy prowadzone w imieniu Klienta kończyły się zarówno na etapie ugody, jak i postępowania sądowego oraz egzekucji komorniczej. Szczegóły współpracy chronione są tajemnicą umowy.