Ewidencja kadrowo-płacowa

Terminowa i rzetelna obsługa kadrowa i płacowa wpływają na postrzeganie firmy przez jej pracowników oraz warunkują wywiązywanie się z obowiązków wobec odpowiednich urzędów. W ramach tej usługi oferujemy:

  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej
  • sporządzanie listy płac
  • sporządzanie zgłoszeniowych i rozliczeniowych deklaracji ZUS, w tym deklaracji miesięcznych i rocznych
  • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych przedsiębiorstwa i poszczególnych pracowników
  • sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT.