Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych

Usługi świadczone na rzecz władz stowarzyszenia pożytku publicznego objęły przeprowadzenie kontroli ksiąg rachunkowych za lata 2005-06 oraz opracowanie raportu przedstawiającego stan faktyczny, a także rekomendacje na przyszłość w zakresie systemu urządzeń księgowych i kontroli nad majątkiem PZG. Obecnie przedmiotem umowy jest współpraca w dziedzinie windykacji.