Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe w Warszawie, Lublinie, Chełmie i Hrubieszowie

Usługi świadczone na rzecz tych podmiotów obejmują realizację kompleksowej obsługi prawnej, w tym windykację należności. Szczegóły współpracy chronione są tajemnicą umowy.