Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Ybbstaler Fruchsaft Sp. z o. o. w Chełmie

Usługi świadczone na rzecz firmy zajmującej się przetwórstwem owoców oraz produkcją koncentratów owocowych i obejmują realizację kompleksowej obsługi prawnej. Szczegóły współpracy chronione są tajemnicą umowy.