Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Porządek na klatkach schodowych

Ponieważ spora liczba lokatorów mieszka już na terenie Wspólnoty, zostaną zmyte klatki schodowe i doczyszczone do takiego stanu by nie wnosił się pył do lokali.

Proszę zatem o usuniecie z klatek schodowych i pozostałych części wspólnych materiałów budowlanych: zapraw, mas, farb oraz płyt karton gips.

Proszę by po moim mailu w którym będę przekazywał kolejno, że dana klatka została wyprzątana pod drzwiami lokalu pojawiła się mokra ścierka w którą pracownicy ekip remontowych będą wycierać obuwie.

Do ich obowiązku będzie również należało posprzątanie po sobie na klatkach schodowych.