Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Case Study – jak odmieniliśmy Wspólnotę

Sztandarowym projektem w zakresie administrowania nieruchomościami przez Business Consulting Solutions Sp. z o.o. jest Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana w Warszawie przy ul. Pieńkowskiego 5.

Jest to duża Wspólnota (licząca 130 lokali mieszkalnych). Budynek liczy 6.700 m2 powierzchni i został zbudowany w drugiej połowie lat 70-tych XX w. Z tego faktu wynikały bardzo znaczące zaległości remontowe, bowiem budynek na przełomie roku 2010 i 2011 był już mocno zdekapitalizowany. Poprzednia firma administrująca ww. budynkiem prowadziła sprawy Wspólnoty w sposób bardzo pasywny: bez pomysłu, bez inwencji i bez zaangażowania.

kamera w windzie

Widok z kamery zamontowanej w windzie.

Przełomem dla Wspólnoty przy ul. Pieńkowskiego 5 było objęcie jej w administrowanie przez naszą firmę. Nastąpiło to z początkiem lutego 2011 roku. Bezzwłocznie przystąpiliśmy do analizowania kondycji technicznej budynku i sytuacji finansowej Wspólnoty. Efektem ww. analizy było przedłożenie Zarządowi szerokiego planu działań i przedsięwzięć, którego głównym założeniem było wykonanie maksymalnie kompleksowych prac: wymiany wszystkich instalacji (C.O., wod-kan, instalacji elektrycznej), wykonanie termomodernizacji i wymiana okien, drzwi oraz wind, by zapewnić bezawaryjne funkcjonowanie budynku na najbliższe kilka, kilkanaście lat, a tym samym zmniejszyć koszty konserwacji, eksploatacji oraz utrzymania budynku. Za namową nowej administracji Wspólnota wykonała również monitoring. Dzięki niemu poprawiło się bezpieczeństwo, a także wyeliminowano akty wandalizmu (obniżając tym samym koszty eksploatacji budynku).

Elewacja bloku przed.

Elewacja bloku przed.

Elewacja bloku po.

Elewacja bloku po.

Zarząd Wspólnoty (który od dawna dostrzegał potrzeby remontowe i nosił się też z takimi zamiarami) podzielił wnioski płynące z przedłożonej mu ww. analizy i zaakceptował plan remontów, jak i innych działań, na najbliższych kilkanaście miesięcy. Co ważne i co niewątpliwie nas cieszy, to to, że ów plan został także nie tylko zaakceptowany, ale wręcz otwarcie i zdecydowanie poparty przez Pełnomocnika z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Prace remontowe ruszyły wczesnym latem 2011 r., a ich centralnym punktem było przeprowadzenie termomodernizacji całego budynku. Prace te udało się wykonać w kwocie nieporównywalnie mniejszej niż w innych tego typu budynkach w okolicy. Potwierdził to nawet Pełnomocnik Miasta, który reprezentując samorząd – jako właściciela części lokali – pełni też poniekąd funkcje kontrolne.

Nowoczesna i skuteczna komunikacja z mieszkańcami wzmaga ich zadowolenie.

Nowoczesna i skuteczna komunikacja z mieszkańcami
wzmaga ich zadowolenie.

Prace, których przeprowadzenie zostało zaplanowane pomiędzy Zarządem Wspólnoty a nową administracją w postaci Business Consulting Solutions Sp. z o.o. są jeszcze w toku. Dotychczas ukończono  wymianę instalacji elektrycznej w całym budynku oraz montaż estetycznego a jednocześnie energooszczędnego oświetlenia klatek schodowych wraz z czujnikami ruchu. Rozstrzygnięty został również przetarg na kompleksową modernizację (wymianę) wind we wszystkich trzech klatkach, co zostało zakończone jesienią 2012 r. W windach zostały zamontowane elektroniczne panele LCD, które umożliwiają wygodne i bezpośrednie prezentowanie informacji mieszkańcom Wspólnoty.

Energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu.

Energooszczędne oświetlenie z czujnikami ruchu.

Na realizację oczekuje jeszcze m.in. remont klatek schodowych. Na wszystko Wspólnota ma jednak zabezpieczone fundusze, głównie dzięki precyzyjnie rozplanowanemu budżetowi, oszczędnościom wygenerowanym w trakcie prac już przeprowadzonych oraz przyszłym oszczędnościom (wynikającym z przeprowadzonych modernizacji instalacji), a także otrzymanej premii termo-modernizacyjnej. Sprawnie prowadzona jest też windykacja – kwota zaległości we wpłatach została zredukowana w ciągu roku o kilkadziesiąt procent, co również przyczyniło się do utrzymania bezpiecznego poziomu płynności finansowej Wspólnoty.

Dzięki wymienionym działaniom zdecydowanej poprawie uległa satysfakcja mieszkańców z warunków w jakich obecnie mieszkają. Mieszkańcy Wspólnoty ocenili bardzo pozytywnie zarówno jakość naszej obsługi administracyjnej, jak i poziom świadczonych przez nas usług w obszarze finansowo-księgowym.

Z drobnych, ale dobrze przemyślanych i skrupulatnie zaplanowanych prac, dzięki współpracy z Business Consulting Solutions Sp. z o.o. Wspólnota wykonała:

– przebudowę drogi dojazdowej (nowe krawężniki, pochylnie przed klatkami);
– rewitalizację zieleni przed budynkiem (nowa, ładna trawka, nowe krzewy, nowy żywopłot);
– nowe kosze na śmieci (wzbudzają zachwyt nie tylko mieszkańców Wspólnoty!);
– nowe gablotki, w nowym bardziej przyjaznym miejscu (co poprawiło jakość i skuteczność obiegu informacji pomiędzy mieszkańcami a administracją);
– wycieraczki, wykładziny na klatkach (co znacząco poprawiało estetykę wnętrza);
– miejsce do składowanie odpadów gabarytowych (którego brak jeszcze do niedawna był wielką zmorą Wspólnoty, bowiem każdy porzucał gabaryty obok wejścia do klatek, co wyglądało okropnie, a w dodatku narażało Wspólnotę na wydawanie dużych kwot z powodu konieczności częstego ich wywożenia); teraz są na uboczu, nikt ich nie widzi i wywożone są dopiero gdy uzbiera się odpowiednia ilość;
– nowe oznakowanie drogi dojazdowej oraz częste interwencje administratora spowodowały, iż samochody nie parkują w miejscu niedozwolonym (przed klatką);
zostało także przygotowane pomieszczenie do spotkań mieszkańców z administratorem i Zarządem (dzięki czemu możliwe okazało się ustanowienie stałych dyżurów na terenie Wspólnoty).

Są to drobne prace, które nie wpływają na budżet, ale bardzo wpływają na poprawę zadowolenia mieszkańców.

 

Nasz profesjonalizm i zaangażowanie może Państwu potwierdzić:

Zarząd Wspólnoty Pieńkowskiego 5

Tel.: 604 996 694

Zobacz więcej zdjęć:

2011

Instalacja CO + grzejniki

 

Ocieplenie budynku + wymiana okien

 

 2012

Instalacja elektryczna

 

Windy

 

2013

Instalacja deszczowa

 

Kanalizacja