Usługi

buttony niruchomości

Zarządzanie nieruchomościami

Proponowany zakres zadań zawsze jest dostosowany do specyfiki danej nieruchomości i może obejmować m.in. zagadnienia: administracyjne, techniczne, prawne, księgowe.

Więcej…


buttony ksiegowosc

Pełna księgowość

Zakładanie spółek, organizowanie i prowadzenie pełnej księgowości, doradztwo w zakresie obiegu i akceptacji dokumentów, czyszczenie zaległości, oraz dodatkowo sporządzanie comiesięcznego bilansu i rachunku wyników.

Więcej…

zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi, outsourcing finansowy, prowdzenie pełnej księgowości, ewidencja kadrowo płacowaOutsourcing finansowy

Zewnętrzny dyrektor finansowy – Nasza firma świadczy usługi zarządzanie płynnością finansową firm, które nie mają własnych służb finansowych.

Więcej…

buttony kadry

Ewidencja kadrowo – płacowa

Terminowa i rzetelna obsługa kadrowa i płacowa wpływa na postrzeganie firmy przez pracowników i na wywiązywanie się z obowiązków wobec urzędów.

Więcej…


zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi, outsourcing finansowy, prowdzenie pełnej księgowości, ewidencja kadrowo płacowaSzybka windykacja i usługi prawne

Szybkość i skuteczność to najważniejsze zasady, którymi kierujemy się przy dochodzeniu roszczeń finansowych powstałych w obrocie gospodarczym.

Więcej…

zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi, outsourcing finansowy, prowdzenie pełnej księgowości, ewidencja kadrowo płacowaZarządzanie spółdzielniami mieszkaniowymi

Zarządzanie zasobami należącym do spółdzielni mieszkaniowej.

Więcej…