Udało nam się na Pieńkowskiego

Uda nam się w innych Wspólnotach

Wiemy jak kupować, instalować, modernizować

By oszczędzić!!!

Co nas wyróżnia

Jesteśmy doświadczeni. Cechuje nas profesjonalizm i rzetelność.

Wiemy co to  elastyczność cenowa.

Dbamy o terminy.

Cieszy nas mnogość poleceń naszych dotychczasowych klientów, bo to właśnie one świadczą o tym, że jesteśmy godni zaufania!

Zaczynaliśmy od pełnej księgowości.

Dziś dzięki sieci partnerów świadczymy usługi kompleksowo.

Nasz zakres kompetencji sięga od księgowości, przez rachuby płac, rozliczenia podatkowe, administrowanie nieruchomościami, aż po wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem, wyceny, oraz biznes plany.

Jesteśmy polecani nie bez powodu…

our focus on your future

Zobacz co piszą o nas Klienci, którzy właśnie z nami weszli w przyszłość!

 

This is space that I call slogan area. It's purpose is to drive your att-
ention
to something important, like button that will say "buy me!"

Woda i ścieki

W ostatnich dniach została podpisana umowa z MPGK “O zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków”.

Dzięki tej umowie, możecie Państwo podpisywać indywidualne umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Proszę o zabranie ze sobą do podpisania umowy dowodów osobistych i na wszelki wypadek kopi aktów notarialnych.

Na miejscu będzie czekała na Państwa lista w której należy wpisać osobę odpowiedzialną za płatność/dostawę wody.

 

Przepraszam, że tak długo trwało załatwienie formalności, ale negocjacje dotyczące rozliczeń z Prezesem MPGK zostały zakończone dopiero w zeszłym tygodniu.

Dziękuję w tym miejscu Panu Stanisławowi i Łukaszowi Kulig za pomoc przy negocjacjach.

 

Zgodnie z umową, odczyt wodomierzy odbywał się będzie co 2 miesiące.

Rozliczenia odbywają się na podstawie odczytów z wodomierzy lokatorskich i na tej podstawie zostanie wystawiona faktura bezpośrednio na dany lokal przez MPGK.

W obiekcie pozostaje główny wodomierz (ten przez który przechodzi woda na cały budynek, nie ma więc przestoju w dostawie wody),

na podstawie którego MPGK dokonuje rozliczeń ze Wspólnotą uwzględniając stany poszczególnych liczników lokatorskich.

Różnica, która powstanie pomiędzy sumą poszczególnych lokali, a głównym wodomierzem rozliczana będzie w sposób równomierny na każdy lokal.

Przykład główny wodomiar wskazał zużycie 100 m3. Suma zużycia poszczególnych liczników to 99 m3.

Opłata za 1 m3 jako różnica zostanie podzielona na 62 lokale i doliczona do opłaty za eksploatację.

 

Szczegóły dotyczące opłat dostępne są na stronie:

 

http://www.mpgk.mielec.pl/index.php/biuro-obslugi-klienta/taryfy/998-taryfa-2015

 

Ingerencja w części wspólne w tym elewacja budynku.

Przypominam Państwu, że każda ingerencja w część wspólną wymaga zgody Zarządu Wspólnoty lub zebrania zgody Wspólnoty w postaci uchwały.

Proszę zatem przemyśleć każdorazową ingerencję w elewację budynku tj. np. montaż klimatyzatora, zabudowa balkonu.

Zauważyłem, że pojawiły się 2 takie instalacje co stanowi naruszenie uchwały dotyczącej części wspólnych.

Należy w takim wypadku, za każdym razem wystąpić do Zarządu Wspólnoty o zgodę oraz załączyć oświadczenie, że w przypadku usunięcia takiego urządzenia lub wyrządzenia przez nie szkody, zostanie przywrócony stan pierwotny elewacji.

Dodatkowo instalacje te muszą być wykonane zgodnie z Prawem budowlanym oraz bezpieczne dla osób trzecich oraz sąsiadów. W przypadku, gdy taki element odpadnie, uszkodzi nieruchomość lub np. samochód, odpowiedzialność za szkody ponosi wyłącznie właściciel.

Czy można zamontować klimatyzator na ścianie?

Gdy na przykład planujemy montaż klimatyzatora, a regulamin wspólnoty na ten temat milczy, konieczne będzie zwrócenie się z odpowiednim wnioskiem o wyrażenie zgody na montaż do Zarządu Wspólnoty.

Po pierwsze, obecność klimatyzatora z pewnością w wpłynie na istniejącą estetykę budynku, naruszona zostanie elewacja –bez wątpienia część wspólna dla wszystkich mieszkańców budynku. Pomijając komfort jaki niesie dla nas posiadanie klimatyzatora, to dla sąsiadów znacząca może okazać się emisja hałasu pochodząca z urządzenia.

Dlatego też, aby uniknąć samowoli budowlanej w odniesieniu do naszej wspólnoty, niezbędnym będzie, przed montażem skierowanie odpowiedniego wniosku do Wspólnoty. Prawo budowlane klimatyzator traktuje łaskawie – bez formalności.

Proszę zatem by przed montażem klimatyzatora, złożyć do Zarządu Wspólnoty pismo w sprawie montażu urządzenia, ze szczegółowym schematem podpięcia, parametrami urządzenia oraz podaniem sposobu odprowadzenia skroplin.

Czy można zabudować balkon?

W przypadku, gdy planujemy zabudowę balkonu, to pomijając obowiązki wynikające z prawa budowlanego (konieczność uzyskania pozwolenia na budowę), niezbędne będzie także pozyskanie zgody Wspólnoty. Zabudowa balkonu zawsze wpłynie na estetykę nieruchomości, która to jak wcześniej wspomniano, jest częścią wspólną.

 

Porządek na klatkach schodowych

Ponieważ spora liczba lokatorów mieszka już na terenie Wspólnoty, zostaną zmyte klatki schodowe i doczyszczone do takiego stanu by nie wnosił się pył do lokali.

Proszę zatem o usuniecie z klatek schodowych i pozostałych części wspólnych materiałów budowlanych: zapraw, mas, farb oraz płyt karton gips.

Proszę by po moim mailu w którym będę przekazywał kolejno, że dana klatka została wyprzątana pod drzwiami lokalu pojawiła się mokra ścierka w którą pracownicy ekip remontowych będą wycierać obuwie.

Do ich obowiązku będzie również należało posprzątanie po sobie na klatkach schodowych.