Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Woda i ścieki

W ostatnich dniach została podpisana umowa z MPGK “O zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków”.

Dzięki tej umowie, możecie Państwo podpisywać indywidualne umowy na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków.

Proszę o zabranie ze sobą do podpisania umowy dowodów osobistych i na wszelki wypadek kopi aktów notarialnych.

Na miejscu będzie czekała na Państwa lista w której należy wpisać osobę odpowiedzialną za płatność/dostawę wody.

 

Przepraszam, że tak długo trwało załatwienie formalności, ale negocjacje dotyczące rozliczeń z Prezesem MPGK zostały zakończone dopiero w zeszłym tygodniu.

Dziękuję w tym miejscu Panu Stanisławowi i Łukaszowi Kulig za pomoc przy negocjacjach.

 

Zgodnie z umową, odczyt wodomierzy odbywał się będzie co 2 miesiące.

Rozliczenia odbywają się na podstawie odczytów z wodomierzy lokatorskich i na tej podstawie zostanie wystawiona faktura bezpośrednio na dany lokal przez MPGK.

W obiekcie pozostaje główny wodomierz (ten przez który przechodzi woda na cały budynek, nie ma więc przestoju w dostawie wody),

na podstawie którego MPGK dokonuje rozliczeń ze Wspólnotą uwzględniając stany poszczególnych liczników lokatorskich.

Różnica, która powstanie pomiędzy sumą poszczególnych lokali, a głównym wodomierzem rozliczana będzie w sposób równomierny na każdy lokal.

Przykład główny wodomiar wskazał zużycie 100 m3. Suma zużycia poszczególnych liczników to 99 m3.

Opłata za 1 m3 jako różnica zostanie podzielona na 62 lokale i doliczona do opłaty za eksploatację.

 

Szczegóły dotyczące opłat dostępne są na stronie:

 

http://www.mpgk.mielec.pl/index.php/biuro-obslugi-klienta/taryfy/998-taryfa-2015