Szukasz zarządcy dla wspólnoty mieszkaniowej? Zobacz jak zarządza BCS!

Ingerencja w części wspólne w tym elewacja budynku.

Przypominam Państwu, że każda ingerencja w część wspólną wymaga zgody Zarządu Wspólnoty lub zebrania zgody Wspólnoty w postaci uchwały.

Proszę zatem przemyśleć każdorazową ingerencję w elewację budynku tj. np. montaż klimatyzatora, zabudowa balkonu.

Zauważyłem, że pojawiły się 2 takie instalacje co stanowi naruszenie uchwały dotyczącej części wspólnych.

Należy w takim wypadku, za każdym razem wystąpić do Zarządu Wspólnoty o zgodę oraz załączyć oświadczenie, że w przypadku usunięcia takiego urządzenia lub wyrządzenia przez nie szkody, zostanie przywrócony stan pierwotny elewacji.

Dodatkowo instalacje te muszą być wykonane zgodnie z Prawem budowlanym oraz bezpieczne dla osób trzecich oraz sąsiadów. W przypadku, gdy taki element odpadnie, uszkodzi nieruchomość lub np. samochód, odpowiedzialność za szkody ponosi wyłącznie właściciel.

Czy można zamontować klimatyzator na ścianie?

Gdy na przykład planujemy montaż klimatyzatora, a regulamin wspólnoty na ten temat milczy, konieczne będzie zwrócenie się z odpowiednim wnioskiem o wyrażenie zgody na montaż do Zarządu Wspólnoty.

Po pierwsze, obecność klimatyzatora z pewnością w wpłynie na istniejącą estetykę budynku, naruszona zostanie elewacja –bez wątpienia część wspólna dla wszystkich mieszkańców budynku. Pomijając komfort jaki niesie dla nas posiadanie klimatyzatora, to dla sąsiadów znacząca może okazać się emisja hałasu pochodząca z urządzenia.

Dlatego też, aby uniknąć samowoli budowlanej w odniesieniu do naszej wspólnoty, niezbędnym będzie, przed montażem skierowanie odpowiedniego wniosku do Wspólnoty. Prawo budowlane klimatyzator traktuje łaskawie – bez formalności.

Proszę zatem by przed montażem klimatyzatora, złożyć do Zarządu Wspólnoty pismo w sprawie montażu urządzenia, ze szczegółowym schematem podpięcia, parametrami urządzenia oraz podaniem sposobu odprowadzenia skroplin.

Czy można zabudować balkon?

W przypadku, gdy planujemy zabudowę balkonu, to pomijając obowiązki wynikające z prawa budowlanego (konieczność uzyskania pozwolenia na budowę), niezbędne będzie także pozyskanie zgody Wspólnoty. Zabudowa balkonu zawsze wpłynie na estetykę nieruchomości, która to jak wcześniej wspomniano, jest częścią wspólną.